Tips Stenspräckning

Använd Fett mellan kil och Bleck , återfetta ofta och rengör vid behov.

(Har du ej tillgång till fett använd tjock olja)

Borrdjup minst 120mm eller mer för 20mm kilarna och minst 180mm eller mer för 28,32,34,38 mm kilarna

De mindre modellerna 14,16,18mm kan man borra ca 10cm eller djupare

  • Kraften riktas efter hur Blecken placeras , normalt isär och inte i sprickans längs riktning.
  • Ca 15-20cm mellan hålen , tätare vid tjocka stenar eller fast berg
  • Har man hårt berg är det lämpligt att borra tätare
  • Använd Bra Skydds utrustning ,Skyddsglasögon , Handskar mm
  • Storlek Slägga 20mm kilar ca 1-2kg
  • Storlek Slägga 34mm kilar ca 2-3kg
  • Lägg inte blecken ända mot berget , dom måste kunna röra sig lite nedåt , annars riskerar dom dras av , detta gäller 34mm kilarna
  • Fler hål , enklare spräckning och längre livslängd på Kilarna.
  • Vid större Projekt med Fast berg : Läs av Berget , planera noga , jobba rakt ovan och i sidan som ett L , helst minst 90 grader eller lite mer
  • så lossar det lättare , undvik 45 graders backar utan försök få raka kanter