Spräckkilar för stenspräckning

För den gamla hederliga metoden av stenspräckning!
Denna metod är mycket effektiv för att dela stora stenar eller för att ta bort utstickande bergspartier med.