Spräckmedel ”Snigeldynamit” för stenspräckning och bergspräckning

Spräckmedel, även kallat Snigeldynamit eller expansivcement, ger tyst och försiktig spräckning av sten, berg och betong.

 Med HME TOOLS spräckmedel kan du spräcka och ta bort stenbumlingar, bergklackar, betongfundament, berghällar m.m som du tidigare inte trodde var möjligt. Det är både enkelt och roligt att spräcka sten med spräckmedel! Projekt med 50 kubik fast berg är numera vanliga och kostnadseffektiva.